HAKKIMIZDA

Hayvanların sağlıklı yetiştirilmesine yönelik projeler yürütmek üzere 2015 yılında kuruldu. İşletme düzeyinde problemlerin analizi ve çözümü üzerine çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yürütülen projelerde, hayvansal üretimin tüm aşamalarında analize yönelik değerlendirmeler sonrasında hem performansın hem de ürün kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetlerimiz arasında, işletmelerin performansını etkileyen problemlerin belirlenmesi ve çözümü, AR-GE temelli çalışmalar, ürün denemeleri, laboratuvar hizmeti ve işletmelerin yapısına göre sağlık ve yetiştirme programlarının geliştirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca teknik personele yönelik eğitim çalışmaları da yapılmaktadır

Faaliyetlerimiz

 •  İşletmelerde problem analiz ve çözümü

 •  Ürün denemeleri ve analiz

 •  Performansın artırılması ürün kalitesinin iyileştirilmesi

 •  Ürün geliştirme

 •  AR-GE faaliyetleri

​ Laboratuvar analizi

 1.  Mikroskopik muayene (oosist sayımı)

 2.  Salmonella analizi (ISO6579-1)

 3.  Mikrobiyolojik muayene

 4.  Antibiyotik duyarlılık testi (6 disk)

 5. qRT-PCR analizi

 6.  Serolojik muayene (ELISA)

 7.  Aşı Kontrolü (Salmonella)

 8. Mantar Sayımı ve Tiplendirmesi

 9. Pet Hayvanlarında Mikrobiyolojik ve Mikolojik Analiz

 10. Kimyasal Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etkinlik Testi

 11. Konvansiyonel PCR (Adeno Virüs)

 12. Serotiplendirme

 13. Biyosidal Ürünlerin Etkinlik Değerlendirilmesi (EN 1276-EN 1650-EN 1656- EN 1657)

 •  Eğitim

Laboratuvar Resmi-min.jpg

Laboratuvarımız

 - Bilimsel araştırmalar ve ürün geliştirme çalışmaları

 - Veteriner teşhis ve analiz ruhsatı olan laboratuvarımızda yapılan analizler

- Kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisi

 - Çiftlik hayvan hastalılarının teşhisi

- Balık hastalıklarının teşhisi

LABORATUVAR BİRİMLERİ

 • Mikrobiyoloj -1

 • Mikrobiyoloji -2

 • Seroloji

 • Moleküler Biyoloji 

Kalite Politikamız

 •   Donanımlı personel ve cihazlarımızla deney hizmetlerini gizlilik esasına dayalı gerçekleştirmek,

 •  ISO 17025 standardı öncelikli olmak üzere yükümlülüğümüzde olan tüm Ulusal ve Uluslararası standart, yasa ve yönetmeliklere uygun hizmet sunmak,

 •  ISO 17025 standardını etkin bir şekilde uygulayarak Hizmet Kalitemizin sürekli iyileşmesini amaçlamak,

 •  Yönetim, deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar kuruluşu personeli de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımız ile kalite sistem dokümantasyonuna, politika ve prosedürlerine uymak,

 •  Laboratuvar kuruluşu yönetimi olarak ISO 17025 standardına uygun hareket etmek ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 •  Laboratuvarımızın yapmış olduğu tüm deney faaliyetlerinde tarafsızlığının devamını sağlamak,

 •  Laboratuvarımız yetkin yönetim ve personel ile birlikte deney faaliyetlerini devam ettirmektir. 

Avitek arge kalite politikası, Iso 17025
UI Wireframe Saturday_edited_edited-min.jpg

Projelerimiz

Büyükbaş

"Çiftlik hayvanlarında sağlık kontrol programlarının geliştirilmesi"

Kanatlı

"Kanatlı işletmeleri için sağlık kontrol programı"

Sertifikalarımız

 

 • Laboratuvar Çalışma İzni Belgesi

 

 • TS EN ISO 17025 Akreditasyon Kapsam Genişlemesi (Biocidal)

 

 • Akreditasyon Sertifikası ve Eki

Galeri